BEBEK YUTUP GİZLEYEN BOĞA FORMASYONU
Bu formasyonun tipik özelliği birbirini izleyen iki Siyah Marubozudur. Bunlar aşağı giden bir piyasada ortaya çıkarlar ve üçüncü günde aşağı yönlü bir açılış aralığından sonra gövdesi ikinci günkü gövdeye kadar ulaşan siyah bir mum görülür. Dördüncü gün gözüken bir diğer Marubozu ise satış yönlü pozisyonlara işaret eder ve kapanış fiyatı yeni bir dip fiyatta gerçekleşir. Ancak bu oluşum bazı açığa satıcıların pozisyon kapamalarına neden olabilir ve açığa satış pozisyonlarının hızla kapatılmasıyla birlikte aşağıdan yukarıya bir dönüş başlayabilir. Her ne kadar Bebek Yuttuğunu Gizleyen Boğa Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
SANDVİÇ ARASI BOĞA FORMASYONU
Sandviç Arası Boğa Formasyonu üç gün ardı ardına daha yüksek açılış fiyatlarından sonra son gün kapanış fiyatının ilk gün kapanış fiyatına eşit olması ile karakterize edilen bir formasyondur. Bu formasyon fiyatların bir destek seviyesini bulduğunu haber verir. Bu destek seviyesinden yukarı bir dönüş beklemeye başlayabiliriz. Sandviç Arası Boğa Formasyonunda piyasa aşağı gitmektedir. Fiyatlar ikinci gün daha yüksek seviyeden açılır ve gün boyu daha yüksek seviyelere gitmeye devam ederek günün en yüksek fiyatına yakın bir seviyeden kapanış gerçekleştirir. Bu yukarı hareket aşağı yönlü trendin yukarı dönebileceğini gösterir ve açığa satanlar için bir önlem alma işaretidir. İzleyen günde fiyatlar yeniden daha yüksek seviyeden açılır ve açığa satanların bir kısmı pozisyon kapamaya başlar fakat gün sonuna doğru fiyatlar aşağı gitmeye başlar. Gün sonunda kapanış ilk günkü kapanışa (iki gün önceki kapanışa) eşit bir düzeyde gerçekleşir. Bu oluşum fiyatların artık bir destek bulduğunu ve trendin bu destekten yukarı dönebileceğini gösterir.
GÜNEYDE ÜÇ YILDIZ BOĞA FORMASYONU
Aşağı giden bir piyasada ardı ardına üç siyah mum görülür. Bu her geçen gün piyasanın daha da zayıfladığını ama arada belki zayıfta olsa bazı alımlar olduğunu gösterir. Gün içi küçük yukarı hareketler nedeniyle ikinci ve üçüncü günün en düşük fiyatları ilk günün en düşük fiyatının üstünde kalır. Bu da piyasada yönün yukarı doğru dönmekte olduğuna işaret eder. İlk mum çubuğu uzun alt gölgeli, normal veya uzun boyda ve siyah bir mum çubuğu olmalıdır. Onu izleyen siyah mum çubuğu ise, bir önceki günün gövdesinin sınırları içinde açılmalı ve bir önceki kapanış fiyatının altında kapanmalıdır. Üç siyah mum çubuğunun gövde uzunlukları ve alt gölgeleri giderek kısalmalıdır.
BELDEN TUTMA BOĞA FORMASYONU
Belden Tutma Ayı Formasyonu tek çubuklu bir formasyondur ve esas olarak da yukarı yönlü bir trendde görülen Siyah Açılan Marubozu'dur. Bu oluşumda günün açılış fiyatı aynı zamanda günün en yüksek fiyatıdır, ardından fiyatlar trendin genel yönüne aykırı bir yönde yani aşağı gider. Piyasa düşük bir fiyat düzeyinde kapanır ancak kapanış fiyatı günün en düşük fiyatı olmayabilir. Belden Tutma Ayı Formasyonunda gövdelerin daha uzun olması o günkü aşağı hareketin daha güçlü olduğunu gösterir.
DOJİ SABAH YILDIZI BOĞA FORMASYONU
dipten önemli dönüşleri gösteren üç çubuklu bir formasyondur. Formasyonda ilk gün uzun bir siyah mum görülür. Bunu ertesi gün aşağı yönlü bir aralıkla açılan bir Doji izler. İlk iki mum beraberce bir Doji yıldızı oluşturur. Üçüncü gün ise tümüyle ilk günkü kara gövdenin içinde kalan beyaz bir mum görülür. Bu anlamlı bir dip formasyonudur. Piyasa aşağı giderken görülen siyah uzun mum satıcı ağırlıklı bir piyasayı gösterir. Ardından gelen Doji ise satıcıların piyasayı daha aşağı çekmekte zorlandığına işaret eder. Yukarı dönüşün sinyalini ise üçüncü günkü beyaz mum verir. Sabah Yıldızı Doji Boğa formasyonunda Dojiyle bir önceki ve bir sonraki mumlar arasında aralık olmalıdır. Gerçi ikinci aralık nadiren görülür ama olmaması formasyonun geçerliliğini etkilemez.
KROS HAMİLE BOĞA FORMASYONU
Diğer hamile boğa formasyasyonuna nazaran daha belirgin bir yukarı trend göstergesidir. Formasyon görüntü olarak yine hamile şeklindedir uzun bir siyah mum ile doji görüntülü bebekten oluşur. Genelde piyasa düşüş trendiykenden oluşur. Dojinin oluştuğu ikinci gün bebek tamamen siyah gövdenin içinde kalmalıdır. İlk gün satıcıların aktif olmasıyla oluşan büyük siyah mum un ardından ikinci gün piyasanın açılışı bir önceki kapanış seviyesinde ya da üstünde olması gün içi hareketlerin boğalar lehine olabilir düşüncesi aşağı sarkmayı engeller ama yukarı da gidemiyorsa gün sonu kapanışta yaklaşık olarak açıldığı seviyeden olursa bebek doji oluşur. Bu durum piyasanın dönmeye başladığı ihtimalini arttırır. 
TERS ÇEKİÇ BOĞA FORMASYONU
Ters Çekiç Boğa formasyonu bir kırmızı mumu takibeden yukarı kuyruğu uzun kısa gövdeli bir mumla karakterize edilir. Kayan Yıldız Ayı Formasyonuna çok benzer. Kayan Yıldız bir aşağı trendde belirince işte o zaman Ters Çekiç Boğa Formasyonu ortaya çıkar. Kayan Yıldız Ayı Formasyonu fiyatların bir zirveye yaklaştığını gösterir. Şekil olarak isminin de belirttiği gibi kayan bir yıldıza benzer. Kayan yıldız bir önceki gövdeden aralıkla ayrılan uzun yukarı kuyruklu küçük bir mum gövdesidir.
DELEN MUMLAR BOĞA FORMASYONU
Dipten dönüş sinyali veren ve ilk gün siyah mum ikinci gün de beyaz mum ile oluşan bir formasyondur. Düşüş trendi esnasında oluşur. İlk günkü kapanışın ardından ikinci gün açılış önceki günün aşağından olur ve akşam kapanışta siyah mum un gövdesinin üst tarafına yakın bir seviyeden ve sağlam bir beyaz mum ile kapanır. Yani beyaz mum siyah mum dan daha yukarıda kapatmamalıdır. İkinci gün oluşan bu güçlü beyaz mum piyasanın artık yukarı doğru gideceği algısını oluşturur ve boğalar adına bir iştah getirir.
KOPAN BOĞA FORMASYONU
Aşağı giden bir piyasada fiyatların bir dip oluşturmaya başladı noktada ortaya çıkar. Formasyonun son gününde ilk iki günde oluşan aşağı yönlü açılış aralığını kapatamayan uzun beyaz bir mum görülür. Bu kısa vadeli bir yukarı dönüş demektir. Kopan Boğa Formasyonu aşağı giden bir piyasada ve satışların artık aşırı satılmış piyasa noktasına vardığı durumlarda ortaya çıkar. Oluşum ilk günkü siyah uzun mumu izleyen aşağı yönlü bir açılış aralığı ile başlar ve aşağı gidiş ilk günü izleyen üç gün boyunca devam eder. İlk dört gündeki mum gövdelerinin hepsi, üçüncü günün ki hariç, siyahtır. Üçüncü günün gövdesi siyah veya beyaz olabilir. Aşağı yönlü aralığı izleyen üç günün oluşum yapısı Üç Siyah Karga formasyonunu andırır. Zira birbirini izleyen üç gün boyunca günün en yüksek fiyatları da, günün en düşük fiyatları da aşağı giden bir trend şeklindedir. Bu aşağı gidişin önce aralıkla birlikte hızlandığını, ancak daha sonra aşağı gidiş ivmesinin yavaşladığını ama hala devam etmekte olduğunu gösterir. Ortaya çıkan yapı giderek gücünü yitiren aşağı yönlü bir trendin işaretidir. Nihayet, son ve beşinci gün ters yani yukarı yönde bir hareket görürüz . Bu yukarı hareket daha önceki üç günün kayıplarını telafi eder. Ama ilk iki günde oluşan aralığı tam olarak dolduramaz. Bu da yukarı dönüşün kısa vadeli bir dönüş olduğunu gösterir.
HAMİLE BOĞA FORMASYONU
Hamile Boğa Formasyonu bir gün önceki uzun kırmızı bir mumun içinde kalan küçük bir yeşil mumdur. Harami (Japonca’da hamile anlamına gelir) adıyla da bilinir. Uzun kırmızı mum anne, küçük mum ise taşıdığı bebektir. Hamile Boğa Formasyonu piyasada bir şeylerin değiştiğini gösterir. Piyasa aşağı giderken, uzun siyah mum yeni bir satış dalgasını gösterir ancak bunu küçük beyaz bir mum izler. Bu ise trendin yönünün aşağıdan yukarıya dönebileceğini çünkü piyasadaki satış yönlü baskının azalmaya başladığını gösterir.
DEĞEN MUMLAR BOĞA FORMASYONU
Bazen piyasada aşağı yönlü büyük bir aralıkla açılıştan sonra bir önceki günün kapanışına eşit bir kapanış görürüz. Bu oluşum aşağı yönlü bir piyasada siyah bir mumun ardından görünürse, buna Değen Mum Boğa Formasyonu denir ve bu oluşum alıcılarla satıcılar arasında geçici bir dengeyi yansıtır. Bu oluşum aşağı yönlü bir piyasada görülür. İlk mum siyah ve uzundur. Ancak ertesi gün açılışta sert bir aşağı hareket görürüz. Açığa satanlar bu hareketi görünce kendilerini daha emin bir konumda hissederler. Ancak alıcılar karşı atağa geçerek fiyatları yukarı taşır ve bir önceki kapanışa eşit bir kapanışa yol açarlar. Aşağı yönlü trend o noktada yara almıştır. Değen Mumlar Formasyonu Delen Mumlar Boğa Formasyonuna benzer. Aynı iki çubuklu formasyonu görürüz. Aradaki fark Değen Mumlar formasyonunda yukarı fiyat hareketinin bir önceki günün siyah gövdesine kadar ulaşamamasıdır. Sadece bir önceki günün kapanışına kadar ulaşabilen bir yukarı hareket görülür. Halbuki Delen Mumlar formasyonunda yukarı fiyat hareketi bir önceki günün siyah gövdesinin içine kadar devam eder. Bu açıdan Delen Mumlar daha önemli bir dip dönüş sinyalidir.
DOJİ YILDIZ BOĞA FORMASYONU
İlk gün siyah uzun mum çubuk ve ardından da aşağı doğru boşluk bırakarak açılan doji ile oluşan ve düşüş trendleri esnasında oluşan bir formasyondur. Düşüş trendi içindeyken ve piyasa ayıların kontrolü altındayken ortaya çıkan Doji Yıldızı bir değişiklik olacağının habercisidir. Ayıların ve boğaların piyasada dengesi söz konusudur. Ancak Aşağı yönlü heves azalmaktadır. Ayı piyasasının sonuna gelindiğinin haberini verir.
ÇAKIŞAN DİP BOĞA FORMASYONU
Çakışan Dip Boğa Formasyonu aşağı yönlü bir trendde aynı kapanış fiyatlarına sahip iki siyah gövdeyle oluşur. Kısa dönemli bir desteği gösterir. Ertesi gün bir dönüş beklenebilir. Piyasa ilk siyah mumun da gösterdiği aşağı yönde hareketine devam etmektedir. Ertesi gün, fiyatlar daha yüksek seviyeden açılır ve gün boyu yukarı gittikten sonra dünün kapanış fiyatına eşit bir kapanışla kapanır. Bu kısa dönem bir desteği gösterir. Açığa satanlar bunu dikkate almak zorundadırlar. Eğer dikkate almazlarsa, para kaybedebilirler. Birbiri ardına iki eşit kapanış piyasada kısa dönem destek anlamına gelir ve bu destek ertesi gün bir yukarı dönüşe yol açabilir. Yukarı dönüş üçüncü gün teyit gerektirir. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya ertesi gün daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
MERDİVEN TABAN BOĞA FORMASYONU
Hızla aşağı giden bir piyasada açığa satanlar dördüncü günde pozisyon kapayarak kar realize etmeye başlayabilirler. Bunun sonucu olarak beşinci gün yukarı yönde bir açılış aralığı ile başlayabilir. Eğer beşinci günkü mumun gövdesi de uzunsa veya beşinci gün yüksek bir işlem hacmi gerçekleşirse, bu piyasada yukarı dönüşün başladığını gösterir. Bir süredir piyasa aşağı gitmektedir. Bu aşağı gidişin daha da hızlandığını görürüz. İlk üç gündeki siyah mumlar bunu gösterir. Dördüncü gün ise fiyatlar bir süre açılış fiyatının üstünde kalır ama günün kapanışı yeni bir dip seviyeden gerçekleşir. Kapanıştaki zayıflığa karşın gün içindeki fiyatların uzun süre açılış fiyatının üstünde kalması, açığa satıcılara piyasanın hep aşağı gitmeyeceğini hatırlatır. Bazı açığa satıcılar durumlarını yeniden gözden geçirerek pozisyon kapatmaya ve kar realize etmeye başlayabilirler. Bu pozisyon kapamaların bir sonucu beşinci gün gördüğümüz yukarı yönlü aralıkla açılıştır ve o günün kapanışı da önceki güne göre hatırı sayılır oranda daha yüksektir. Eğer bu son gün hacim de yüksekse, piyasada aşağıdan yukarıya bir dönüşün başlamış olması olasılığı yüksektir.
SABAH YILDIZI BOĞA FORMASYONU
Sabah yıldızı dipleri gösteren üçlü bir formasyondur. Formasyonda ilk günkü uzun kırmızı mumu izleyen küçük bir gövde görülür. Gövdenin rengi yeşil veya kırmızı olabilir. Karakteristik özelliği ikinci günkü mumun aşağı yönlü bir aralıkla açılmış olmasıdır. İlk iki günkü formasyon beraberce bir Doji Yıldızı oluşturur. Üçüncü gün ise ilk günkü gövdenin içine sığabilecek boyda yeşil bir mum söz konusudur. Üçüncü mum piyasanın alım yönüne döndüğünü gösterir.
YUTAN BOĞA FORMASYONU
Düşüş trendi esnasında oluşan ilk gün siyah bir gövde ve ardından bu gövdeyi içine alan beyaz bir mum ile oluşur. Ve dipten dönüş sinyali üretir. Siyah gövdenin uzunluğu önemli değildir ancak beyaz mum mutlaka siyah gövdeden büyük olmalıdır. İlk gün satış baskısıyla oluşan siyah mum ikinci gün piyasa düne göre daha düşük seviyeden açılmasına rağmen satış gücünü kaybeder boğaların baskısı ile kapanış bir önceki kapanışın daha yukarıda kapanır. Bu düşüş trendinin kırıldığı anlamına gelir. Formasyonun teyidi kapanış fiyatıdır. 
ÜÇ YILDIZ BOĞA FORMASYONU
Üç Yıldız Boğa Formasyonu çok nadir raslanan ancak önemli bir dipten dönüş sinyalidir. Bu formasyon ardı ardına üç Doji tarafından oluşturulur. Ortadaki Doji, bir Doji Yıldızı'dır. Üç Yıldız Boğa Formasyonunda, uzun süredir aşağı giden bir piyasa söz konusudur. Ama aşağı trendin zayıflamaya başladığı gövdelerin giderek ufalmasıyla belirginleşir. İlk Doji açığa satanlar için bir ilk ihtardır. İkinci Doji piyasanın iyiden iyiye yönünü kaybetmeye başladığını gösterir. Üçüncü Doji ise aşağı yönlü trendin sona erdiğini gösterir. Bu formasyon bir kararsızlık göstergesidir ve pozisyonların değiştirilmeye başlanmasına neden olur. Trendin yukarı döndüğüne emin olmak için dördüncü gün teyit gereklidir. Teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek kapanış şeklinde olabilir.
TERKEDİLMİŞ BEBEK BOĞA FORMASYONU
Terk edilmiş Bebek Boğa Formasyonu çok nadir rastlanan bir dipten dönüş sinyalidir. Bir gün önceki ve sonraki mumlardan aralıkla ayrılan (kuyruklar dahil) bir Doji yıldız formasyonu ile karakterize edilir. Bu formasyonun senaryosu da üç çubuklu diğer formasyonlarınki gibidir. Aşağı yönlü bir piyasada ilk gün uzun siyah mumun ve aşağı açılışın gösterdiği bir satış baskısı söz konusudur. İkinci gün fiyat hareketi çok dar bir aralık içinde cereyan eder ve ikinci gün kapanış fiyatı açılış fiyatına eşit veya çok yakındır. Trendin yukarı döneceği sinyali üçüncü gündeki beyaz mumla ve yukarı yönlü açılış aralığı ile verilir.
ÜÇ BEYAZ ASKER BOĞA FORMASYONU
Üç Beyaz Asker Boğa Formasyonu bir merdiveni andırır şekilde her biri diğerinden daha yüksek üç uzun yeşil mumla oluşan önemli bir dönüş sinyalidir. Her günün açılışı bir önceki kapanıştan biraz daha aşağıda olup gün içinde yeni zirve denemeleri görülür. Üç Beyaz Asker piyasanın gereğinden uzun bir süre çok düşük fiyatlarda kaldığı ortamlarda oluşur. Merdivene benzeyen bu davranış trendin yukarı döndüğüne işaret eder. ikinci çubuktan itibaren ayıcıkların pozisyon kapatma vakti gelmiş demektir.
ÜÇLÜ İÇTEN YUKARI BOĞA FORMASYONU
Üçlü İçten Yukarı Boğa Formasyonu teyit edilmiş bir Hamile Boğa formasyonudur. Üçüncü gün trendin yukarı döndüğünü gösterir. Bu formasyonun ilk iki mumu Hamile Boğa formasyonunu oluşturur. Üçüncü gün ise Hamile Boğa formasyonunun haber verdiği yukarı dönüşü teyit eder çünkü üçüncü gün son üç günün en yüksek fiyatını oluşturan beyaz bir mum görürüz. Her ne kadar Üçlü İçten Yukarı Boğa Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de ilave teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
ÜÇLÜ DIŞTAN YUKARI BOĞA FORMASYONU
Üçlü Dıştan Yukarı Boğa Formasyonu teyit edilmiş bir Yutan Boğa Formasyonudur. Üçüncü gün trendin yukarı döndüğünü teyit eder. Formasyonun ilk iki günü bir Yutan Boğa formasyonudur. Bu formasyonun haber verdiği yukarı dönüş üçüncü gündeki beyaz mumla teyit edilir. Beyaz Mum son üç günün en yüksek fiyatını (zirvesini) oluşturur. Her ne kadar Üçlü Dıştan Yukarı Boğa Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de ilave teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
ÜÇLÜ VADİ BOĞA FORMASYONU
Üçlü Vadi Boğa Formasyonu son derece nadir görülen bir dipten dönüş sinyalidir. İlk mum uzun siyah bir mumdur. Bunu ilk mumdan daha yukarda kapanan ikinci bir siyah mum izler. Üçüncü mumsa çok ufak gövdeli beyaz bir mumdur. Beyaz gövde piyasada satış baskısının bittiğine işaret eder. Üçlü Vadi Boğa Formasyonunda ilk önce aşağı giden bir piyasada siyah uzun bir mum görürüz. İkinci gün daha yukarı bir seviyeden açılır,ama aşağı yönlü baskı hala güçlüdür ve yeni bir dip fiyat oluştuğunu görürüz. Ancak ikinci gün kapanış fiyatı günün en yüksek fiyatına yakın bir seviyededir ve bunun sonucunda tümüyle ilk günkü gövdenin içinde kalan ufak bir siyah gövde oluşur. İkinci günkü yukarı hareket aşağı gidişin devamı konusunda bir soru işareti yaratır. Piyasada artan kararsızlık üçüncü günün daha düşük bir seviyeden açılması ancak bu açılışın gene de dünkü en düşük fiyattan daha yüksek olmasıyla belirginleşir. Üçüncü gün ufak beyaz gövdenin de gösterdiği gibi piyasada giderek artan bir denge (alıcılarla satıcılar arasında) söz konusudur. Üçüncü günün sonuna doğru fiyatların arttığı görülür ancak üçüncü gün kapanış fiyatı ikinci gün kapanış fiyatının altında kalır. Eğer dördüncü gün fiyatlar yukarı gider ve yeni bir zirve yaparsa, trendin aşağıdan yukarıya döndüğü teyit edilmiş olur.
TEPEN MUMLAR BOĞA FORMASYONU
Tepen Mumlar Boğa Formasyonu piyasanın yukarı döndüğünü gösteren güçlü bir sinyaldir. Oluştuğu andaki trendin yönü diğer formasyonların çoğunun aksine önemli değildir. Piyasa fiyatların yukarı aralıklı açılışı ve Tepen Mumlar Boğa Formasyonu ile yukarı yönelir. Aralıklı açılıştan sonra fiyatlar bir önceki günün fiyat sınırları içine girmezler ve kapanışta da aralıklı bir kapanış görürüz. Her ne kadar Tepen Mumlar Boğa Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
ÇEKİÇ BOĞA FORMASYONU
Düşüş trendi döneminde oluşan bir formasyondur. Mum'un görüntü itibariyle çekiç'i andırması adını buradan almasına sebep olmuş. Tek mumlu ve geniş gövdeli bir formasyondur. Seansın başında açılıştan sonra  sert bir aşağı süzülüş ile oluşur. Akabinde satışın azalması ve durulması ile ardından tekrar bir yukarı denemesi ve günün neredeyse en yüksek seviyesinden kapanış gerçekleştirmesi ile oluşur. Eğer gövde içi beyaz ise boğa sinyali verir. bu formasyonda stoploss çekiç in en alt seviyesindedir.  Yusufçuk Boğa Formasyonuna benzer. Yusufçuk Boğa Formasyonunda açılış fiyatı kapanış fiyatına eşittir buna karşın Çekiç Boğa Formasyonunda bir gövde görülür
ÜÇLÜ İÇTEN AŞAĞI AYI FORMASYONU
Üçlü İçten Aşağı Ayı Formasyonu teyit edilmiş bir Hamile Ayı Formasyonudur. Üçüncü gün aşağı dönüşü teyit eder. Bu oluşumun ilk iki gününde bir Hamile Ayı Formasyonu görülür, üçüncü günse son üç günün en düşük fiyatını oluşturan bir kapanışla karakterize edilen ve Hamile Ayı Formasyonun haber verdiği aşağı gidişi teyit eden siyah bir mum görülür. Her ne kadar Üçlü İçten Aşağı Ayı Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit siyah bir mum, aşağı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha düşük bir kapanış şeklinde olabilir
BELDEN TUTMA AYI FORMASYONU
Bu oluşum yukarıya giden bir piyasada giderek zayıflayan güçlü bir alım dalgasını gösterir. Zayıflama, oluşumun başlarındaki yukarı yönlü açılış aralığını kapatamayan son günkü siyah mumla açığa çıkar. Bu olgular bize kısa dönemli bir yukarıdan aşağı dönüşün başladığını gösterir. Kopan Boğa Formasyonu yukarı yönlü trend istikametinde bir açılış aralığı ve onu izleyen giderek daha yüksek kapanış fiyatlı üç günle oluşmaya başlar. Bu da bize piyasadaki yukarı gidişin aniden hızlandığını ancak izleyen günlerde yukarı gidişin devam etmekle birlikte ivmesini yitirdiğini gösterir. Yukarı gidiş devam etmektedir ama yukarı yönlü trendde de zayıflama işaretleri başlamıştır. Son olarak ilk üç günkü fiyat kazançlarını silip süpüren ters yönde bir hareket görülür. Keza ikinci gündeki açılış aralığı da daha sonraki fiyatlarla doldurulamamıştır. Tüm bunlar bize piyasada kısa dönemli bir dönüşün başladığını gösterir.
KARA BULUT AYI FORMASYONU
Kara Bulut Ayı Formasyonu yukarı giden bir trendden sonra tepeden dönüşü veya bazen bir sıkışma bandının tepesindeki dönüşü haber veren iki çubuklu bir formasyondur. İlk gün büyük bir beyaz mum görülür. İkinci gün dünün en yüksek seviyesinin de üstünde (dünkü mumun yukarı kuyruğunun da üstünde) açılır. Ancak piyasa günün en düşük seviyesine yakın bir yerden kapanır ve gün sonunda oluşan mumun dünkü mumun beyaz gövdesi içinde kaldığı görülür. Piyasa yukarı gitmektedir. İlk günkü uzun beyaz mum ve yukarı doğru güçlü açılış piyasaları alıcıların kontrol ettiğini gösterir. Ancak yukarı hareket devam etmez. Piyasa günün en düşük düzeyinde veya en düşük düzeye yakın bir seviyede kapanır ve ikinci gün gövdesi ilk gün gövdesi içinde kalır. Bu durum alıcıları tedirgin ederken ikinci günün en yüksek noktasında iyi bir limit emir imkanı yakalayan açığa satıcıları cesaretlendirir.
KAYAN YILDIZ AYI FORMASYONU
Küçük alt gövde ile uzun üst gölge. Gövde toplam şeklin 1/3 ünden fazlasını oluşturmamalıdır. Küçük alt gölge vardır veya hiç yoktur. Gövde rengi fark etmez. Tepelerde görülür ve trend değişimi sinyali verir. Uzun üst gölge belirli bir piyasa seviyesinin üzerine çıkmak istemeyen ayıları anlatır. Bu demektir ki, kayan yıldız şeklinin yukarısı önemli bir direnç noktası olabilir. Kayan Yıldız Ayı Formasyonu fiyatların bir zirveye yaklaştığını gösterir. Şekil olarak isminin de belirttiği gibi kayan bir yıldıza benzer. Kayan yıldız bir önceki gövdeden aralıkla ayrılan uzun yukarı kuyruklu küçük bir mum gövdesidir.
HAMİLE AYI FORMASYONU
Hamile Ayı Formasyonu piyasanın sağlıklılığı konusunda bir soru işaretidir.İlk beyaz mum yukarı hareketin devamı konusunda sağlıklı bir işaret gibi gözükür ancak küçük siyah gövde bu konuda bir soru işareti oluşturur. Bu yukarı hareketin gücünün kırılmaya başladığını ve bir dönüşün olabileceğini gösterir. İkinci günün gövdesinin ilk güne göre küçük olması ve tümüyle ilk gövde içinde kalması önemlidir. Hamile Ayı Formasyonu kesin anlamda bir dönüşe işaret etmez. Sadece yukarı yönlü hareketin devam etmeyebileceğini söyler. Ancak bazı durumlarda,özellikle piyasa zirvelerinde önemli bir trend değişikliğine de işaret edebilir. Yukarı yönlü hareketin aşağı dönebileceği konusunda üçüncü gün teyit gerekebilir. Teyit siyah bir mum, aşağı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha düşük bir kapanış şeklinde olabilir.
KROS HAMİLE AYI FORMASYONU
Kros Hamile Ayı formasyonu yukarı gidişin sağlıklılığı hakkında bir soru işaretidir. Piyasa yukarı gitmektedir ve ilk uzun beyaz mum bunu teyit eder. Ancak Doji'nin ortaya çıkışı yukarı gidişin devam etmeyeceği sinyalini verir. Hamile Ayı Formasyonu önemli bir dönüş sinyali olmayabilir ama Kros Hamile Ayı Formasyonu önemli bir dönüş sinyalidir. Elinde senet tutanlar uzun beyaz çubuktan sonra oluşan Doji'yi dikkate almak zorundadır çünkü Kros Hamile Ayı Formasyonu zirveleri önceden haber vermede etkili bir sinyaldir. Üçüncü gün yukarı trendin aşağı döndüğü teyit edilmelidir. Teyit siyah bir mum, aşağı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha düşük kapanış şeklinde olabilir.
TERK EDİLMİŞ BEBEK AYI FORMASYONU
Terk edilmiş Bebek Ayı Formasyonu çok nadir rastlanan bir tepe dönüş sinyalidir. Formasyonu esas olarak bir önceki ve bir sonraki mumlardan aralıkla (aralık kuyrukları da kapsar) ayrılan bir Doji yıldızı oluşturur. Üç günlük yıldız formasyonları çoğunlukla aynı senaryoyu yansıtırlar. Yukarı giden bir piyasada ilk gün görülen uzun beyaz mum ve ikinci günkü yukarı yönlü büyük açılış aralığı, ilk bakışta piyasanın yukarıya gitmekte devam edeceği izlenimini yaratır. İkinci gün alım-satım dar bir aralıkta cereyan eder ve kapanış fiyatı yaklaşık olarak açılış fiyatına eşittir.Bu da pozisyonların değiştirilmekte olduğunu ve satışların başladığını gösterir. Aşağı dönüş üçüncü günkü siyah mumla teyit edilir. Üçüncü günkü aşağı yönlü aralıkla açılış da piyasanın aşağı döndüğünü ayrıca teyit eder.
KOPAN AYI FORMASYONU
Kopan Boğa Formasyonu yukarı yönlü trend istikametinde bir açılış aralığı ve onu izleyen giderek daha yüksek kapanış fiyatlı üç günle oluşmaya başlar. Bu da bize piyasadaki yukarı gidişin aniden hızlandığını ancak izleyen günlerde yukarı gidişin devam etmekle birlikte ivmesini yitirdiğini gösterir. Yukarı gidiş devam etmektedir ama yukarı yönlü trendde de zayıflama işaretleri başlamıştır. Son olarak ilk üç günkü fiyat kazançlarını silip süpüren ters yönde bir hareket görülür. Keza ikinci gündeki açılış aralığı da daha sonraki fiyatlarla doldurulamamıştır. Tüm bunlar bize piyasada kısa dönemli bir dönüşün başladığını gösterir.
YUTAN AYI FORMASYONU
Yutan Ayı Formasyonu yukarı giden bir piyasada küçük beyaz bir mumu izleyen ve küçük beyaz mumu tümüyle gövdesinin içine alan uzun siyah bir mumla oluşur (uzun siyah mumun küçük gövdenin kuyruklarını kapsaması gerekmez). Yutan Ayı Formasyonu önemli bir tepe dönüş sinyalidir. Piyasa yukarı gitmektedir. Ancak satışların azaldığını ilk günkü küçük beyaz mumla anlarız. Bunu ertesi gün ilk gün açılışına yakın ya da açılışın altında bir kapanış ve güçlü bir satış dalgası izler. Piyasa artık yukarı gitme gücünü yitirmiştir ve satıcılar giderek güç kazanmaktadır. İlk ve ikinci günkü gövdelerin göreli büyüklükleri önemlidir. Eğer ilk günkü gövde çok küçükse (ya da bir Dojiyse) ve ikinci gün çok uzun siyah bir gövde varsa, bu satış yönlü baskının çok daha güçlü olduğunu gösterir.
DEĞEN MUMLAR AYI FORMASYONU
Yukarı giden bir piyasa açılışta yukarı doğru sert bir aralıkla açılabilir ama kapanış bir önceki günün kapanışıyla aynıdır. Bu oluşuma Değen Mumlar Ayı Formasyonu denir ve alıcılarla satıcılar arasında bir denge durumunu gösterir. Değen Mumlar Ayı Formasyonu yukarı giden trendde duraklamayı gösteren bir tepe dönüş sinyalidir. İlk günkü beyaz mum yukarı hareketin devamını gösterir. İkinci gün yukarı yönlü bir aralıkla açılır ancak satıcılar fiyatları dünün kapanış fiyatına kadar çeker. Yani ilk günkü boğa iyimserliği ikinci gün boğa endişelerine dönmüş olur. Değen Mumlar Ayı Formasyonu Kara Bulut Ayı Formasyonuna benzer. Kara Bulut'da benzer iki çubuklu bir formasyondur. Aradaki fark ikinci günkü hareketin ilk günkü gövdeye kadar çıkıp çıkmadığıdır. Değen Mumlarda kapanışlar aynıdır. Kara Bulut Ayı Formasyonunda ise ikinci mum ilk günkü beyaz gövdenin de bir kısmını içine alır. Dolayısıyla Kara Bulut Ayı :Formasyonu Değen Mumlara nazaran daha önemli bir tepe dönüş sinyalidir.
TEPEN MUMLAR AYI FORMASYONU
Bu oluşumda beyaz bir Marubozunun ardından ertesi gün aşağı yönlü büyük bir aralıkla açılış görürüz. İkinci gün açılışı bir önceki günün açılışının bile altındadır (ve siyah bir Marubozu oluşturur). Böylesi bir oluşuma Tepen Mumlar oluşumu denir. Tepen Mumlar Ayı Formasyonu piyasanın aşağı döndüğünü gösteren güçlü bir sinyaldir. Bu oluşumda diğer bir çok oluşumun aksine formasyonunun başladığı noktadaki piyasa yönü önemli değildir. İkinci gün aşağı yönlü aralıkla açılışla birlikte piyasa aşağı yönlü bit trend yapmaya başlar. İkinci günkü fiyatlar ilk günkü en üst ve en alt fiyat sınırları içinde bile değildir (daha aşağıdadır) ve kapanışta da aşağı yönlü bir aralık vardır.
DOJİ AKŞAM YILDIZI AYI FORMASYONU
Bu formasyon üç çubukla oluşan bir tepe dönüş sinyalidir. İlk mum uzun beyaz bir mumdur, ikinci mum ise beyaz gövdeli de olabilen kısa bir mumdur. Formasyonun tipik özelliği bir yıldız formasyonu oluşturan ikinci günkü yukarı yönlü açılış aralığıdır. İlk iki mum beraberce bir yıldız formasyonu oluşturur. Üçüncü gün ise, kapanış fiyatı ilk günkü gövdenin içinde kalan siyah bir mum söz konusudur. Bu oluşum piyasanın aşağıya dönmekte olduğunu gösterir. İlk beyaz mum esnasında piyasa yukarı yönlüdür. İkinci günkü küçük gövde alıcıların giderek daha isteksiz olduğunu belli eder. Üçüncü günkü büyük siyah mum piyasanın satış ağırlıklı olacağına işarettir. İdeal bir Akşam Yıldızı Ayı Formasyonunda ikinci günkü ortanca mumun ilk ve üçüncü günkü mumlarla aralık yaptığı görülür.
ÜÇ SİYAH KARGA AYI FORMASYONU
Üç Kara Karga Formasyonu yukarı gitmekte olan bir piyasada güçlü bir aşağı dönüş sinyali olarak ortaya çıkar. Formasyon bir merdivenin aşağı inen basamaklarını andıran üç kırmızı mumla oluşur. Formasyonda her günün açılış fiyatı bir önceki günün açılış fiyatından daha yüksektir ve bu olgu piyasanın yeni bir dibe gitmekte olduğunun işaretidir. İkinci ve üçüncü günkü açılış fiyatları bir önceki mumun gövdesi içinde herhangi bir yerde olabilir. Ancak gene de açılış fiyatının bir önceki günkü gövdenin alt yarısında kaldığını görmek daha iyidir. Eğer siyah mumlar çok uzunsa, aşırı satılmış bir piyasa söz konusu olabilir. Her ne kadar Üç Siyah Karga Ayı Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit siyah bir mum, aşağı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha düşük bir kapanış şeklinde olabilir
ASILI ADAM AYI FORMASYONU
Asılan adam aşağı yönü işaret eden bir dönüş sinyalidir. Piyasada bir zirveyi veya direnç seviyesini işaret eder. Yukarı bir trendden sonra görülür ve satış baskısının arttığını gösterir. Aşağı uzun kuyruk satıcıların piyasayı gün içinde daha da aşağılara çektiğini gösterir. Her ne kadar gün sonunda alıcılar biraz toparlanarak fiyatları biraz yukarıya çekmiş olsa da, yükselen bir trendde ortaya çıkan bu satış baskısı ciddi bir ikaz anlamına gelir. asılan adamın aşağı kuyruğu gövdenin iki ya da üç misli uzunluğunda olmalıdır. Ancak gerçek hayat koşullarında asılan adamın piyasada bir dönüş göstermesi için aşağı kuyruğun illa da iki misli uzunlukta olması gerekmez. Oldukça uzun olması yeterlidir. Kuyruk ne kadar uzunsa, oluşumun o denli güçlü olduğu söylenebilir.
ÜÇ YILDIZ AYI FORMASYONU
Üç Yıldız Ayı Formasyonu çok nadir raslanan önemli bir tepe dönüş sinyalidir. Üç Doji ile oluşur. Ortadaki Doji, bir Doji yıldızıdır. Üç Yıldız Ayı Formasyonu uzun süreli bir yukarı trendin sonunda ortaya çıkar. Yukarı yönlü trend zayıflamaya başladığında, giderek daha küçük gövdeler görmeye başlarız. İlk Doji zaten bir ihtar işaretidir. İkinci Doji piyasanın yönünü kaybetmeye başladığını gösterir. Üçüncü Doji ise yukarı hareketin bittiğini ilan eder. Çünkü artık piyasada pozisyonların değiştirilmesine yol açan en üst düzeyde bir kararsızlık hakimdir. Trendin aşağı döndüğüne emin olmak için dördüncü gün teyit gereklidir. Bu teyit siyah bir mum, aşağı yönlü bir aralıkla açılış veya düne göre daha düşük bir kapanış şeklinde olabilir.
YUKARI KOPAN İKİ KARGA AYI FORMASYONU
Yukarı kopan iki karga ayı formasyonu, önemli bir trend dönüș sinyali vermektedir. İlk gün yükseliș yașanmaktadır, bu nedenle uzun beyaz mum görülür. İkinci gün ise, piyasa açılıșı bir önceki güne göre daha yukarıdadır. Ancak düșüșün bașlaması ve kapanıș fiyatının açılıș seviyesinin altında olması sonucu, yükselen trend zayıflama sinyali vermektedir. Bu nedenle siyah(dolu) mum olușur. Üçüncü günde ise açılıș fiyatı, ikinci gündeki açılıș fiyatının üzerindedir. Ancak satıș baskısının devam etmesi sonucu daha da uzun bir siyah(dolu) mum olușabilir. Bu formasyon volatilitenin(dalgalanmanın) yüksek olduğu günlerde daha sık görülür. Tepe formasyonları ile teyit edilmesi çoğu zaman daha isabetli sonuçlar verebilmektedir.
YÜKSELEN BLOK AYI FORMASYONU
Yukarı giden bir piyasada her biri bir önceki güne göre daha yüksek kapanış fiyatına sahip üç uzun mumun oluşturduğu bir formasyondur. Yükselen Blok Ayı Formasyonu, Üç Beyaz Asker Boğa Formasyonunu andırır. Yükselen Ayı Fomasyonunun farkı yukarı hareketin giderek zayıflamakta olmasıdır. Bu da yukarı hareketin hız kaybettiğini ve bir dönüşün mümkün olduğunu gösterir. Eğer ikinci ve özellikle üçüncü mum zayıflama işaretleri gösteriyorsa, bu yukarı hareketin hız kaybettiğini ve elinde senet bulunduranların dikkatli olmaları gerektiğini gösterir. Elinde senet bulunduranlar özellikle olgunlaşmış uzun süreli yukarı bir trendden sonra Yükselen Blok Ayı Formasyonunu gördüklerinde çok dikkatli olmalıdır. Zayıflama işaretleri beyaz gövdelerin giderek küçülmesi veya son iki mumda görülen nisbeten uzun yukarı kuyruklardır.
DURUP DÜŞÜNME AYI FORMASYONU
Durup Düşünme Ayı Formasyonu, bazı yönlerden Üç Beyaz Asker Formasyonuna benzer. Bazı açılardan da Yükselen Blok Ayı Formasyonunu andırır çünkü tıpkı bu formasyon gibi kısa süre içinde zayıflama sinyalidir. Ancak bu formasyonda zayıflama birdencbire üçüncü günde ortaya çıkar. Oluşumun üçüncü gündeki küçük gövdesi yukarı gidişin güç yitirdiğini ve bir dönüşün olası olduğunu gösterir. Durup Düşünme Ayı Formasyonu uzun sürmüş bir yukarı hareketten sonra görülür ve artık yukarı gidişin güç kaybettiğini ve bir dönüşün mümkün olduğunu gösterir. Bu oluşum en azından geçici bir süre için yukarı yönlü hareketin enerjisini tükettiğine işaret eder. Üçüncü günkü kısa beyaz mum bir önceki uzun beyaz mumdan yukarı yönlü bir aralıkla ayrılıyor olabilir ki bu durumda bir Yıldız formasyonu sözkonusu demektir veya kısa beyaz mum uzun beyaz çubuğun hemen üzerine binmiş gibi de gözükebilir.
İKİ KARGA AYI FORMASYONU
Yukarı gitmekte olan bir piyasada; yukarı yönlü bir aralıkla açılıştan sonra düne göre daha düşük seviyeden kapanış görebiliriz. Ertesi gün ise aralığı kapatan siyah bir mumla İki Karga Ayı Formasyonu tamamlanmış olur. Bu formasyon yukarı yönlü hareketin tükendiğini ve olası bir aşağı dönüşe hazırlıklı olmamız gerektiğini söyler. İki Karga Ayı Formasyonu uzun süredir yukarı gitmekte olan bir piyasada oluşur. İkinci gün açılışta yukarı yönlü bir aralık görürüz. Bu yüksek açılışı düne göre daha düşük bir seviyeden kapanış izler ve bu da yukarı yönlü hareketin zayıflamakta olduğunu ikaz eder. Üçüncü gün keza daha yüksek bir fiyattan açılır ama üçüncü gün açılış fiyatı ikinci gün açılış fiyatının üstünde değildir. Açılıştan sonra, fiyatlar, ilk günkü mumun gövdesi içinde kalan bir kapanış yapacak şekilde aşağı gider. Üçüncü günkü aşağı hareket, ikinci günkü açılış aralığını dolduracak boyuttadır. Bu da bize yukarı yönlü hareketin hızla sona ermekte olduğunu gösterir.
ÜÇLÜ DIŞTAN AŞAĞI AYI FORMASYONU
Üçlü Dıştan Aşağı Ayı Formasyonu teyit edilmiş bir Yutan Ayı Formasyonudur. Üçüncü gün aşağı dönüşün teyididir. Bu oluşumun ilk iki gününde bir Yutan Ayı Formasyonu görülür, üçüncü günse son üç günün en düşük fiyatını oluşturan bir kapanışla karakterize edilen ve Yutan Ayı Formasyonun haber verdiği aşağı gidişi teyit eden siyah bir mum görülür. Her ne kadar Üçlü Dıştan Aşağı Ayı Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit siyah bir mum, aşağı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha düşük bir kapanış şeklinde olabilir.

 

Yorum Yazmak İçin Siteye Üye Olma Şartı Yoktur. Yorumlarınız İncelendikten Sonra En Kısa Sürede Yayına Verilir.

Adınız :

 
Yorumunuz :
 
 
Sinan Kerimoğlu - 31.05.2016 20:35:09
dojileri çok severim. sık sık doğru sonuçlar verdiğini gördüm. mum formasyonları faydalıdır. ama tüm formasyonları değerlendirmek lazım.

 
Ekonomi - Haber Hattı

BGC, Yataş için hedef fiyatını 18,0 TL'den 35,35 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'al' olarak devam ettirdi

JP Morgan, Sabancı Holding için hedef fiyatını 12,6 TL'den 13,35 TL'ye yükseltti

Commerzbank 2017 sonu dolar/TL beklentisini 3,50'den 3,85'e yükseltti

JCR, Türkiye'nin kredi notunu BBB-, görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti

AB Komisyonu, Türkiye büyüme tahminini yüzde 5,3'e çıkardı

AB Komisyonu, Türkiye için 2019 yılı işsizlik oranı tahminini yüzde 10,7 olarak belirledi

AB Komisyonu, Türkiye için 2018 yılı işsizlik oranı tahminini yüzde 14,1'den yüzde 11,0'e indirdi

C.Suisse, Migros tavsiyesini 'endeksin altında getiri'den 'nötr'e yükseltti, hedefi 25,45 TL'den 28,50 TL'ye çıkardı

BNP Paribas, Tüpraş için tavsiyesini 'al'dan 'tut'a indirdi, hedef fiyatını 124,50 TL olarak korudu

HSBC, Anadolu Efes için hedef fiyatını 22,50 TL'den 28 TL'ye, tavsiyesini 'tut'tan 'al'a yükseltti

Türkiye, ilk çeyrekte 495,6 tonla en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu (Önceki dönem 456,1 ton)

 
Teknik Analiz   Temel Analiz   Veriler   Asistan   Genel
Hisse Teknik Analizleri   Bilanço Okuma Teknikleri   Hisse Fiyat Revizeleri   Borsada Altın Kurallar   Site Hakkında
Efsane Grafikler   Mum Formasyonları       Finansal Sözlük   Borsa Dışı Konular
Teknik Formasyonlar           Komisyon Oranları   Gizlilik Politikası
Teknik İndikatörler       Küçük Yatırımcı Rehberi   İletişim
             
         
 
Yasal Uyarı : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan seri:v, no:52 sayılı "yatırım danışmanlığı faaliyetine ve bu faaliyette bulunacak kurumlara ilişkin esaslar hakkında tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, malı durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.
Editörün Köşesi
Subjective Bakış
KRDMD Takasları Neyi İşaret Ediyor?...
Subjective'in Diğer Yazıları
 
Konuk Yazar
Prof. Dr. A. Savaş Akad
İktisatçı / Eğitimci
Parasal Çapa İhtiyacı III
Asaf Hoca'nın Diğer Yazıları
 
 
 

 

 
Designed By Subjective
© 2014 Copyright Her Hakkı Saklıdır.
Home | Contact | Reklam Rezervasyon